ELFA-Tax

ELFA-Tax Eliza Karolak
Usługi Księgowe z dojazdem do klienta
Tel. 664 803 883

USŁUGI DODATKOWE

Sporządzanie zeznań rocznych.

Sporządzanie wniosków o zwrot VAT (VZM-1 budowlanego oraz z zagranicy VAT-REF)

Przygotowywanie dokumentów NIP-8, NIP-2, VAT-R, VAT-Z.

Sporządzanie na życzenie klienta rachunków i faktur.

Sporządzanie not korygujących.


   POMOC W TWORZENIU:
 • wniosków o niezaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS

 • wniosków o zwrot ulgi za kasę fiskalną

 • biznesplanów,

 • wniosków o dotację ze środków UE,

 • wniosków kredytowych (współpracujemy z firmami finansowo- kredytowymi)

Składamy deklaracje podatkowe oraz inne dokumenty do US i ZUS w imieniu podatnika.

Zapewniamy świadczenie usług księgowych bez konieczności wizyt w naszym biurze.

   Oferujemy możliwość komunikacji z nami
 • w formie tradycyjnej (poczta, firmy kurierskie)

 • jak i za pośrednictwem innych środków komunikacji (poczta elektroniczna, komunikatory elektroniczne, wideokonferencje)