ELFA-Tax

ELFA-Tax Eliza Karolak
Usługi Księgowe z dojazdem do klienta
Tel. 664 803 883

CENNIK*

Przekonaj się, że najważniejszym wyznacznikiem wyboru naszej oferty jest wysoki poziom i jakość świadczonych usług, a nie cena.

Cena uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i konsultacji, od zakresu prowadzonej działalności, ilości dokumentów źródłowych, struktury zatrudnienia, ilości pracowników oraz formy opodatkowania.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego składającego się z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz informacji dodatkowej do bilansu pobieramy wynagrodzenie w wysokości jednomiesięcznej opłaty za obsługę księgową.

*cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi.