ELFA-Tax

ELFA-Tax Eliza Karolak
Usługi Księgowe z dojazdem do klienta
Tel. 664 803 883

USŁUGI RACHUNKOWO-PODATKOWE

Nasze usługi obejmują prowadzenie:

   PODATKOWA KSIEGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu oraz kartotek wynagrodzeń – naliczanie zaliczek PIT, PPL oraz zeznań rocznych, sporządzanie przelewów dla klienta.

   RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

  Prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, obliczanie zaliczek w ciągu roku i zeznań rocznych, sporządzanie przelewów do US.

   KARTA PODATKOWA

  Prowadzenie ewidencji zatrudnionych pracowników oraz kart przychodów pracowników, rozliczenia roczne PIT-16A

   EWIDENCJE VAT I JEDNOLITE PLIKI KONTROLNE
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw VAT

 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych

 • prowadzenie ewidencji świadczenia usług wewnątrz-unijnych

 • obliczanie podatku VAT

 • sporządzanie deklaracji VAT oraz plików JPK-VAT

 • sporządzanie przelewów do US

  1. KSIĘGI RACHUNKOWE
 • przygotowywanie polityki rachunkowości

 • sporządzanie planu kont

 • kwalifikowanie dowodu do księgowości

 • dekretacja i księgowanie dokumentów

 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT

 • wycena aktywów i pasywów

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • sporządzanie przelewów do US