ELFA-Tax

ELFA-Tax Eliza Karolak
Usługi Księgowe z dojazdem do klienta
Tel. 664 803 883

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

   Nasze usługi obejmują:
 • przygotowywanie umów o pracę

 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów

 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS

 • prowadzenie kart urlopowych

 • prowadzenie rejestru absencji chorobowych

 • prowadzenie akt osobowych

 • przechowywanie akt osobowych

 • przygotowywanie świadectw pracy

 • naliczanie płac i sporządzanie list płac

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń

 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń

 • prowadzenie ewidencji pracowników

 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS

 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników

 • sporządzanie deklaracji PIT-8AR, PIT-11 PIT-8C, PIT-4R

 • sporządzanie przelewów do ZUS i US